Equilibrium-p betaling 
Equilibrium-p


Betaling van consultatie, consultatie voor psychiatrische-medische diagnostiek, psychiatrische-medische behandel-ingen of coaching:


Contractering met de volgende verzekeringsmaatschappij koepelorganisaties,
         -Achmea
         -CZ groep zorgverzekeringen
         -Zorg en Zekerheid
         -Menzis
         -Multizorg
       
Indien uw verzekeraar hier niet wordt vermeld, checkt U dan of uw verzekerings-maatschappij onder een van de bovengenoemde valt, dit is namelijk vaak het geval.
 
Indien uw verzekeringsmaatschappij hierboven is vermeld, of uw verzekerings-maatschappij is aangesloten is bij een van deze, dan wordt 100% van uw behandeling vergoed.  De factuur wordt bij het afsluiten van de behandeling  direct door mij bij uw verzekeringsmaatschappij ingediend en heeft U hier geen omkijken naar.  

LET OP!: per 2014 is er door de meeste verzekeraars een maximaal budget ingesteld per zorgaanbieder.  Dit kan betekenen dat ik het budget van uw verzekeraar reeds heb bereikt. Dit betekent dat uw behandeling bij mij dan niet meer vergoed wordt.  Uw verzekeraar verzoekt u dan contact op te zoeken met hen en zal dan een andere behandelaar voor u zoeken.  Het is mogelijk via niet-verzekerde zorg bij mij in behandeling te komen.  U betaalt dan zelf de factuur. Deze kan niet worden ingediend bij de verzekeraar.  Voor vragen over bovengenoemde kunt u uiteraard contact opnemen. 

Mocht uw verzekeringsmaatschappij niet bij een van de bovengenoemde koepelorganisaties zijn aangesloten, dan is het mogelijk op factuurbasis te werken. U krijgt dan een factuur die U zelf bij uw verzekeringsmaatschappij kan indienen, indien gewenst

De tarieven voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Uw verzekeraar betaalt een door henzelf bepaald percentage van dit bedrag, of een vastgesteld bedrag aan mij uit. Dit percentage of vastgestelde bedrag wisselt per verzekeraar, en is afhankelijk van verschillende factoren.

No-Show: In het geval van het niet op komen dagen op een afspraak, of indien u binnen 24 uur (werkdagen) uw afspraak wilt wijzigen of afzeggen zal voor een afspraak van 60 minuten 140 Euro in rekening worden gebracht, of naar rato berekend (30 minuten: 70 Euro).

Consultatie, coaching:
-Hierbij geldt een met U overeengekomen uurtarief.
-Voor de Six days coaching session, inclusief follow up, geldt een package-prijs.
-Tarieven betreffende coaching zijn exclusief btw.

Mocht U vragen hebben over bovengenoemde, neemt u dan contact op.

 
 
 

 
     
© MarcoZoutmanDesign
Equilibrium-p en Montreux