Equilibrium-p aanmelding 


Aanmelding Medische behandelingen:

Indien uw behandelaar of huisarts aangeeft uzelf aan te melden, dan kunt U contact op nemen met nummer: +31 6 81112517. Het is raadzaam uw huisarts of behandelaar eerst met mij contact te laten zoeken en met mij te bespreken of een verwijzing naar mij passend is, dit om teleurstellingen voor u te voorkomen. Ik tracht met U een afspraak te maken op een zo kort mogelijke termijn.  De "wachttijd" tot de eerste afspraak varieert sterk, afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen. 

De wachttijd varieert meestal tussen de vier en acht weken. 

Indien U belt dan neem ik kort de klachten met U door en bepaal met U of een verwijzing naar mij geïndiceerd is.  Indien dit het geval is, maak ik twee afspraken met U voor het intake proces (diagnostiek, advies en beleid). Indien van toepassing krijgt U van te voren een vragenlijst opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en deze naar de eerste afspraak mee te nemen.
Over het algemeen zijn er voor het intakeproces twee afspraken nodig, maar dit kan variëren. 

Het is van het grootste belang dat u een correcte verwijsbrief krijgt van uw huisarts.
 
Het aanleveren van een correcte verwijsbrief, is de verantwoordelijkheid van de client. 

Op de verwijsbrief is het noodzakelijk dat er staat dat de huisarts naar de specialistische 2e-lijns GGZ  verwijst.  Een AGB code van de huisarts.  De naam van de specialist, van mij in dit geval.  Er dient een hypothetische diagnose te worden vermeld door de huisarts, waardoor het geindiceerd is dat u naar mij wordt verwezen.  De datum op de verwijsbrief dient van voor het eerste intakegesprek te zijn.  Indien u bij het eerste intake gesprek nog geen verwijsbrief heeft, of deze bent vergeten, ben ik helaas genoodzaakt de eerst volgende afspraak uit te stellen, tot dat ik de een (juiste) verwijsbrief in mijn bezit heb. 

Indien er geen correcte verwijsbrief aanwezig is, kan het gedeclareerde bedrag worden teruggevorderd door de verzekeraar.  De client is dan verantwoordelijk voor betaling van het openstaande bedrag.

 
 
 

 
     
© MarcoZoutmanDesign

Aanmelding Medische behandelingen:

Indien uw behandelaar of huisarts aangeeft uzelf aan te melden, dan kunt U contact op nemen met nummer: +31 6 81112517. Het is raadzaam uw huisarts of behandelaar eerst met mij contact te laten zoeken en met mij te bespreken of een verwijzing naar mij passend is, dit om teleurstellingen voor u te voorkomen. Ik tracht met U een afspraak te maken op een zo kort mogelijke termijn.  De "wachttijd" tot de eerste afspraak varieert sterk, afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen. 
De wachttijd varieert meestal tussen de vier en acht weken. 

Indien U belt dan neem ik kort de klachten met U door en bepaal met U of een verwijzing naar mij geïndiceerd is.  Indien dit het geval is, maak ik twee afspraken met U voor het intake proces (diagnostiek, advies en beleid). Indien van toepassing krijgt U van te voren een vragenlijst opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en deze naar de eerste afspraak mee te nemen.
Over het algemeen zijn er voor het intakeproces twee afspraken nodig, maar dit kan variëren. 

Het is van het grootste belang dat u een correcte verwijsbrief krijgt van uw huisarts.  
Het aanleveren van een correcte verwijsbrief, is de verantwoordelijkheid van de client.  Op de verwijsbrief is het noodzakelijk dat er staat dat de huisarts naar de specialistische 2e-lijns GGZ  verwijst.  Een AGB code van de huisarts.  De naam van de specialist, van mij in dit geval.  Er dient een hypothetische diagnose te worden vermeld door de huisarts, waardoor het geindiceerd is dat u naar mij wordt verwezen.  De datum op de verwijsbrief dient van voor het eerste intakegesprek te zijn.  Indien u bij het eerste intake gesprek nog geen verwijsbrief heeft, of deze bent vergeten, ben ik helaas genoodzaakt de eerst volgende afspraak uit te stellen, tot dat ik de een (juiste) verwijsbrief in mijn bezit heb. 
Indien er geen correcte verwijsbrief aanwezig is, kan het gedeclareerde bedrag worden teruggevorderd door de verzekeraar.  De client is dan verantwoordelijk voor betaling van het openstaande bedrag.

 

 

Equilibrium-p en montreux